Ku zákazníkom pristupujem individuálne nakoľko každý z nás ma inú mierku náročnosti. Ceny mojich služieb šijem priamo na mieru každého klienta. Tento cenník má len informatívny charakter.

 

- VEĽKÝ fotoBOOK

I. varianta
Cena: 400,- €

obsah:
- nafotenie cca 400 - 500 záberov
- selekcia 25 záverečných fotografií zo strany zákazníka
- následná retuš (v prípade potreby grafika) a odovzdanie finálnych záberov vo formáte A4

 

II. varianta
Cena: 
400,- €

obsah:
- nafotenie cca 400 - 500 záberov
- selekcia 25 záverečných fotografií zo strany zákazníka
- následná retuš (v prípade potreby grafika) a vyhotovenie albumu formou viazanej fotoknihy + fotoCD

 

- MALÝ fotoBOOK

Cena: 200,- €

obsah:
- nafotenie cca 300 - 400 záberov
- selekcia 10 záverečných fotografií zo strany zákazníka
- následná retuš (v prípade potreby grafika) a odovzdanie finálnych záberov vo formáte A4

 

- Wedding  fotoBOOK (SVADOBNÝ)

varianta č. 1 = od 100,- do 300,-      ukáž obsah

varianta č. 2 = 450,- €

varianta č. 3 = 250,- €                

 

- KOREKCIA

(retuš + grafická úprava) v prípade záujmu pri každej korekcii ďalšej fotografii 20,- €

 

- ZÁLOHA

55% z peňažnej sumy sa odovzdá pri podpísaní zmluvy o dielo, zbytok pri preberaní vyhotovenej práce.

 

Upozornenie
Fotografie prezentované prostredníctvom tejto web stránky sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon") v platnom znení.

Fotografie je možné bezplatne používať iba pre nekomerčné účely s uvedením zdroja
(http://www.mattyurbanic.com)

alebo nositeľa majetkových autorských práv (Martina Doležalová) a aj to po písomnom súhlasnom vyjadrení zo strany autora fotografií. V prípade otázok spojených s komerčným použitím fotografií a poskytnutím autorských práv sa môžete kontaktovať

Akýkoľvek neoprávnený zásah do fotografií alebo ich častí, ako aj akékoľvek ich neoprávnené používanie, je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.